Adresa: Skenderpašina 25,
71.000 Sarajevo, BiH

Telefon/Fax:
+387 33 200 548

Email:
info@sagaenergy.ba
saga.e@bih.net.ba

Direktor: Nihad Šorlija
+387 61 227 780
nihad.s@sagaenergy.ba

Prodaja: Senad Sukić
+387 61 250 732
senad.s@sagaenergy.ba