Kompanija Saga Energy d.o.o. iz Sarajeva članica je internacionalne mreže kompanija i naša osnovna djelatnost je trgovina na veliko naftom i naftnim derivatima. U Bosni i Hercegovini smo osnovani u aprilu 2012. godine. Naš osnivač je austrijska kompanija Sibex Export-Import Gmbh Wien Austria koja se smatra jednim od najvećih distreibutera naftnih derivata u Jugoistočnoj Evropi. 

Misija našeg društva je u saradnji sa našim mnogoborjnim partnerima obezbijediti najbolje uslove za potrošače. Našim rastom i neprestanim razvojem nastojimo stvoriti bolje radno okruženje našim uposlenicima, povećati njihovo zadovoljstvo i kvalitet njihovog života podići na viši nivo.

Vizija nam je da prije svega postanemo sinonim za kompaniju koja pruža vrhunski kvalitet i neprikosnovenu uslugu krajnim kupcima. Stalnim edukacijama želimo postati najpoželjnije radno okruženje, okupiti stučan i predan kadar koji će učinti sve kako bismo kao društvo postigli najviše svjetske i evropske standarde u domenu našeg poslovanja.

Registracija društva Saga Energy d.o.o. Sarajevo: Kantonalni Sud u Sarajevu,
Rješenje br.: 65-Reg.mat.br.: 12-001460.

ID broj društva: 4201756480006   |   PDV broj društva: 201756480006