U svijetu koji je praktično ovisan o energetskim izvorima svoje klijente nastojimo opskrbiti s što je više moguće proizvoda od isrove nafte. Osnovu naše ponude čine takozvani bijeli derivati:
– dizel
– biodizel
– benzin
– lož ulje
– LPG (TNG)

Dizel – Jedan od glavnih produkata prerade nafte je upravo dizel. Predstavlja smjesu različitih ugljikovodika koji se destiluju na temperaturi između 170 i 360 °C, a služe za pogon popularnih dizel motora. Ime je dobilo po poznatom njemačkom izumitelju i inovatoru Rudolfu Dieselu, poznatom po konstrukciji motora sa unutrašnjim asgorijevanjem. U praksi postoji više vrsta dizelskog goriva u zavisnosti od svrhe za koju je nemijenjeno: vrlo lahko dizel gorivo se koristi za brzohodne mašine i niske temperature okoline, lahko dizel gorivo pokreće brzohodne mašine kad temperature nisu niske, a srednje i teško dizel gorivo služi za pokretanje stabilnih dizel motora i dizel motora na brodovima. Kvalitet dizelskog goriva određuje se cetanskim brojem kojim se označava kvalitet zapaljenja. On ne smije biti prevelik jer uzrokuje nepotpuno sagorijevanje i pojavu dima u gasovima sagorijevanja, dok njegov minimum mora biti između 25 i 45 u zavisnosti od vrste dizel goriva.

Biodizel je općeniti naziv za gorivo dobiveno iz bioloških izvora, a koje se može koristiti u nemodificiranim dizelskim motorima umjesto uobičajenog dizela, odnosno dizelskog ulja. Biodizel je ustvari komercijalni naziv za metil-ester, koji se nalazi na tržištu tečnih naftnih derivata i prodaje krajnim korisnicima. To je standardizovano tekuće nemineralno gorivo, neotrovno, biorazgradivo i budući da je najsličnije dizelu ono se koristi kao nadomjestak za klasični dizel. Metil-Ester (ME) je hemijski spoj dobiven reakcijom biljnog ulja ili životinjske masti, s metanolom u prisutnosti određenih katalizatora. Ovaj proces poznat je pod nazivom transesterifikacija.

Benzin je tekuće gorivo dobiveno raznim postupcima u industriji nafte.
U suštini predstavlja tekuću zapaljivu smjesu lakolapljivih tekućih ugljikovodika. Benzin u smjesi sa zrakom stvara eksplozivne pare, pa služi za pogon motora sa unutarnjim sagorijevanjem. Većinom je smeđe ili smećkasto-zelene boje i bolje gori od diesela.  
Jednako kao i kod dizela i kod benzina postoje tri različite vrste u zavisnosti od svrhe: laki benzin služi kao otapalo za ulja i masti, srednji benzin se koristi za pogon motora i za ekstrakciju ulja, dok teški benzin svoju upotrebu nalazi u proizvodnji boja i lakova.

Također, u našoj ponudi se mogu naći i crni derivati :
– mazut
– bitumen